Fotocredit:

Bli kjent med våre listekandidater

Her kan du bli bedre kjent med våre topp 10 kandidater på fylkestinglisten 2015.

september 8, 2015

1. Ronald Bruinvis

Tinn, 1956, Ergoterapaut

Ron

Kan du si noen ord om deg selv?

Jeg ble født i 56 i Nederland. Interesse for naturen fikk jeg inn med morsmelken og jeg husker godt at kikkerten alltid stod beredt i vinduskarmen. Fugletitting har gått i arv gjennom flere generasjoner.

Som ung voksen tok jeg turen østover og slo meg ned i Tyskland. Interessen for politikk økte i et land som gjerne kan kalles den Grønne bevegelses vugge. Kampen mot atomkraft og for fred var sentrale temaer i en tid med mye politisk uro. Samtidig var det også en tid hvor grunnsteinene ble lagd for nye tankemodeller og forskningen på en grønn omstilling fikk sitt nødvendige gjennomslag. I 97 flyttet jeg til Norge for å oppleve villmarkspreget natur på nært hold. De første 7 årene jobbet jeg som ergoterapeut, blant annet på Modum Bad, hvor jeg også ble hovedverneombud. I dag  jobber jeg som ergoterapeut i Sauherad kommune, og har realisert drømmen om å bygge et eget miljøhus.

For cirka 5 år siden engasjerte jeg meg i Miljøpartiet De Grønne og ble snart valgt inn i fylkesstyret. I dag er jeg talsmann for MDG Telemark og sitter i Landsstyret. Der jobber jeg mye med å styrke fredspolitikken i partiet.

Hva er du spesielt engasjert i?

«Det grønne skiftet» har blitt et begrep i hverdagspolitikken i Norge. Flere partier har tatt til ordet for nødvendigheten av dette etter at MDG utviklet seg som en ny blomst i det politiske landskapet. Å fylle dette begrepet med innhold er strevsomt for de etablerte politikerne og minner ofte om eventyret «Keiserens nye klær».
Som MDG politiker er jeg veldig opptatt av nye, innovative og kreative modeller. Ofte skapes de ved å se saker som tradisjonelt blir behandlet adskilt i en sammenheng. Barnehager og eldreomsorg; kultur, helse og samferdsel; sosiale møteplasser og kriminalitetsforebygging; skolehager, friluftsliv og antimobbing; landbruk, biologisk mangfold og turisme er eksempler på dette. Den røde tråden i alt er «økt livskvalitet gjennom mindre forbruk». Det gode møtet mellom mennesker er både målet og nøkkelen for framtiden.

Hva ønsker du å bidra med på fylkestinget?

Min største oppgave på fylkestinget vil være å øke bevisstheten blant andre politikere om at alle saksområder kan relateres til miljøutfordringene vi står overfor. Jeg vil føre en konstruktiv politikk og den skal være løsningsorientert, men kompromisløs mht. idealene i MDG.
Telemark har gjennom årtier hengt etter i den positive samfunnsutviklingen. Vi må satse stort og konsekvent på den miljøvennlige framtiden og gjøre Telemark til Norges miljøfyrtårn.
Et eksempel er å knytte alle de spennende reisemålene i Telemark sammen med kollektivløsninger som i seg selv er opplevelsesorienterte (Kanalbåtene, Tinnsjøfergen, Bratsbergbanen), og satset på en bilfri reisepakke tilrettelagt for funksjonshemmede, syklister, padlere og fotturister. Dette kunne man kombinert med informasjonsformidling som til en hver tid forteller deg historier om stedene man besøker i utallige språkvarianter, musikk og teateropplevelser.

2. Lena Solli Sal

Seljord, 1981, Sivilingeniør

479233_10152767738885392_224540611_o (1)

Kan du si noen ord om deg selv?

Naturelsker, hundeeier og dyrevenn, realistisk teknologioptimist og positiv! Opprinnelig fra Porsgrunn, nå bosatt i idylliske Seljord.

Hva er du spesielt engasjert i?

Jeg har de siste årene vært mest engasjert i antirasistisk arbeid og tema knyttet til menneskerettigheter, men jeg har siden jeg var barn også vært opptatt av miljøvern og miljøvennlige løsninger.

Hva ønsker du å bidra med på fylkestinget?

Jeg ønsker å bidra til løsninger som gjør det enklere å velge kollektive reisemåter eller sykle/gå samt tiltak som gjør at folk kommer seg mer ut på tur siden dette er positivt både for fysisk og psykisk helse. Jeg håper også jeg kan bidra til at vi får til et grønnere næringsliv i Telemark.

 

3.  Jon Ingebretsen

Kviteseid, 1941, Naturveileder

Profilbilde Jon Ingebretsen

Kan du si noen ord om deg selv?

Natur-, miljø- og friluftsinteressert. Initiativtaker og eier av Norsk Naturskule.

En rekke lokale og regionale tillitsverv. Engasjert dugnadsmenneske som er utålmodig over å få realisert ideer og oppgaver jeg brenner for.

Hva er du spesielt engasjert i?

Spesielt engasjert i å formidle budskapet om naturen og miljøets betydning for sin egenverdi og for menneskene. Skape holdninger og glede og spre kunnskap om dette. «Det vi er glade i, har et forhold til og kjenner at gir oss noe positivt om opplevelser, trivsel og velvære, slik naturen og friluftslivet gjør det, blir vi opptatt å ta vare på»

Hva ønsker du å bidra med på fylkestinget?

Mere grønn, bærekraftig og langttenkende politikk, integrert i de fleste samfunnsspørsmål.

 

4. Marlies Besler

1960

 

5. Marie Skyer

Skien, 1993, Student

Marie Skyer1

Kan du si noen ord om deg selv?

Jeg er en ganske typisk norsk person men har nok et ganske annerledes bilde av meg selv enn det alle andre har. Noen ganger er jeg takknemlig for at jeg bor i verdens rikeste land, andre ganger tenker jeg at Norge kan klare mye bedre enn dette. Annet enn å gå rundt og fundere på sånne ting, pleier jeg å leve et noenlunde gjennomtenkt liv som innebærer studier, jobb, ungdomspolitikk, friluftsliv, rulleskøyter og musikk.

Hva er du spesielt engasjert i?

Det er vanskelig å velge ut de tingene jeg er mest engasjert i, fordi det er så mye. Hvis jeg må velge, vil jeg si at jeg engasjerer meg hvis det er noen som opplever lidelse, og de selv ikke har mulighet til å si det, eller påvirke det. Da vil jeg alltid tenke på hva jeg kan gjøre for å unngå at de lider. Dyrene som vi benytter oss av på forskjellige måter, kvinner i andre land som blir undertrykt til enhver tid, det utrolige antallet av arter som hver dag blir utryddet, fremtidige generasjoner som blir nødt til å leve i en verden vi skaper for dem, trenger noen som kan avgi en stemme for dem i avgjørelser som angår dem.

Hva ønsker du å bidra med på fylkestinget?

Jeg vil gjerne være en stor forkjemper for å gjøre demokratiet bedre. Hvis vi for eksempel har en sak som gjelder elevene på de videregående skolene, vil jeg helst bruke all tid på å finne ut av hva elevene tror er det beste alternativet, istedenfor at et knippe voksne politikere skal bruke masse tid på å diskutere. Jeg ønsker å bruke hver eneste mulighet på fylkestinget på å få til et enormt samarbeid. Jeg vil at alle representantene, uansett parti skal stimuleres til å komme til enighet istedenfor at det skal være om å gjøre å vinne , og jeg tenker at jeg som ung og ny i politikken kan bidra med dette ved å se kritisk på de normene som nå følges. Jeg ønsker virkelig å få fylkestinget til å tenke nytt.

 

6. Lars Berge Haugann

Morgedal, 1959

 

7. Erik Høines

Porsgrunn, 1970, Miljørådgiver

Erik Høines

Kan du si noen ord om deg selv?

Jeg våknet politisk i løpet av gymnastiden – på slutten av 80-tallet – og skjønte at miljø var en hastesak. Svært mange av de valgene jeg har gjort siden, har dreid seg om å finne en måte å bidra til å gjøre kloden litt sunnere. Jeg var aktiv i Natur og Ungdom og andre organisasjoner, og har siden hatt ulike jobber innenfor avfall og miljø. Jeg jobber nå i Bergfald miljørådgivere, hvor målsettingen er at alle våre jobber skal bidra til miljøforbedringer hos våre oppdragsgivere.

Foruten miljøengasjementet, er jeg opptatt av å være en brukendes far, og jeg er lidenskapelig opptatt av musikk.

Hva er du spesielt engasjert i?

Et fundamentalt spørsmål for meg, som har litt utdannelse innen sosiologi og sosialantropologi, er hvordan er det vi mennesker gjør våre valg? Eller mer presist: hvorfor er vi, når det kommer til stykket, egentlig utrolig lite rasjonelle? I klimaspørsmålet er det jo sånn at vi vet hva som er problemet og vi vet veldig mye om hva vi må gjøre for å unngå ekstreme konsekvenser. Likevel velger de aller fleste av oss – både på individnivå, og som samfunn – å fortsette på nøyaktig den måten som bringer oss nærmere problemene. Det er ikke fornuftig, men likevel gjør vi det. Vi som er miljøvernere – i alle fall mange av oss – er ikke noe større unntak – vi (ikke alle, men de fleste) reiser med fly, kjøper mer enn vi trenger, kaster mer mat enn vi burde og så videre.

Hvorfor er det slik? Hvilke mekanismer er det som er i sving? Og ikke minst: hvordan kan vi endre det?

Hva ønsker du å bidra med på fylkestinget?

Jeg vil jobbe for at miljøhensyn i økende grad skal være en integrert og vesentlig faktor i alle saker; ikke spesifikt som enkeltsaker. Jeg ville også jobbe for å utbre forståelse, også blant andre partier, for at miljø ikke har partifarge; det er ikke sånn at medlemmer fra andre partier har gode grunner for ikke å ønske og ta vare på kloden like mye som oss i MDG.  Jeg liker selv å tro at jeg kommer godt overens med forskjellige slags mennesker, så det å få til bredere samarbeid om viktige saker er muligens en del av politikken jeg kunne ha noe å bidra med.

Og – selvsagt – fra sak til sak benytte det jeg har av fagkunnskap for å belyse saken best mulig – og til syvende og sist lande på det beste standpunktet.

 

8. Lilja Jônsdottir Kormanski

Porsgrunn, 1971

Lilja

Kan du si noen ord om deg selv?

Jeg har vokst opp med miljøbevisste foreldre, og har vært med i Natur og Ungdom. Jeg underviser i engelsk og medier og kommunikasjon ved Porsgrunn vgs.

Hva er du spesielt engasjert i?

Jeg ønsker massiv satsing på bærekraftig og grønn industri. Jeg ivrer for at maten i institusjoner som barnehage, skole og sykehus skal være økologisk. Økologisk matproduksjon innebærer at dyr blir behandlet med respekt og at jorda ikke blir sprøytet med farlige kjemikalier, samt at kunstgjødsel ikke brukes i produksjonen. Videre er jeg opptatt av å styrke kollektivtilbudet, samt satse på bybane i Grenland. Jeg er også svært opptatt av at vi må minske plastforurensing. Plast partikler/mikroplast i havet er et stort problem globalt og lokalt. Plastpellets, som er råstoff til plastproduksjon, er funnet i større mengder i langs Telemarkskysten. Plast og mikroplast dreper fisk, skalldyr og sjøfugl.

Hva ønsker du å bidra med på fylkestinget?

Jeg ønsker å være en pådriver for at Telemark skal bli et grønnere fylke. Jeg ønsker at vi skal ta Telemark inn i fremtiden ved å samarbeide om å koordinere satsing på bærekraftig industri og miljøvenlig varetransport. Fylket vårt er vakkert og fortjener å bli behandlet med respekt! Vi må ivareta artsmangfoldet, styrke jordvernet, spise renere mat, reise renere!

 

9. Jan Heyerdahl

1962, selvstendig

Kan du si noen ord om deg selv?

Aktivt friluftsmenneske. Utdannet agronom og barne- og ungdomsarbeider. Drevet økologisk landbruk, og arbeidet på gård i 20-bruks prosjektet. Driver egen bedrift med 8 medarbeidere. Bruker ikke tid på TV, sosiale medier og upersonlige ting, selv om å lære om og å bruke «moderne kommunikasjon» er nødvendig i noen sammenhenger. Har 4 barn i alderen 19-35, 3 barnebarn, 2 fuglehunder og en katt. Restaurert vernet hus på Gvarv i 20 år. Deltatt i, og drevet lokalt idrettstilbud til barn og unge siden ungdomstida.

Hva er du spesielt engasjert i?

Rettferdighet. Solidaritet. En sunn sjel krever et sunt legeme – og er noe vi alle er selvstendig ansvarlige for.

Vi fokuserer på og, gjør valg som i den store sammenhengen svært ofte handler om fullstendig unødvendig spørsmål og problemstillinger en ikke bør bruke tid på. De er ofte kunstig skapte «markeds og samfunns-påtrykte» problemstillinger som fjerner vår oppmerksomhet og fokus fra sentrale spørsmål, og som fører til at det gjøres mange valg, på mange ulike nivåer i samfunnslivet, som er stikk i strid med all fornuft og sentrale verdier for det å leve et godt liv – sammen.

Samfunnet velger dessverre svært ofte løsninger som motarbeider langsiktighet knyttet til viktige og sentrale verdier for menneskers fremtid. Økonomisk vekst er i seg selv en av de største truslene vi må ta på alvor og finne en løsning på – sammen.

Hva ønsker du å bidra med på fylkestinget?

Jeg ønsker å bidra med tanker og innspill på et overordnet nivå for å påvirke politikere til å se at det går an å få til en utvikling der flere får arbeid ved å utføre ting enklere og rimeligere med mindre miljø- og samfunnskostnader i stedet for å bruke penger på 3-10 års planer som kun tar hensyn til økonomisk vekst, arbeidsplasser, effektivisering og fremmedgjøring. I mange sammenhenger er dette dessverre ikke mulig i det fastlåste og «effektiviserende» samfunnet vi har skapt. Samtidig vil ingenting endres om ikke noen stiller de rette spørsmålene! Jeg vil også bidra med konkrete innspill og påvirkning til prosjekter og saker som må få en løsning innenfor samfunnets nåværende rammer og behov,  og forsøke å snu utviklingen i en bedre retning.

 

10. Hilde Forsberg Andersen

Porsgrunn,1975, rådgiver

Hilde

Kan du si noen ord om deg selv?

Jeg bor med samboer og tre barn på Vestsida.  Oppvokst i Grenland med røtter i Skien og Bamble.  Jeg er utdannet veterinær og har en master i natur, helse og miljøvern fra Høgskolen i Telemark.  Ellers jobber jeg i Telemark fylkeskommune med bl.a. kollektivtrafikk.

Hva er du spesielt engasjert i?

Jeg er opptatt av å ta vare på naturressursene for kommende generasjoner, vekst i form av kvalitet og mer menneskevennlige byer.

Hva ønsker du å bidra med på fylkestinget?

Jeg stiller til valg for MDG fordi jeg ønsker å jobbe for et helhetlig og langsiktig perspektiv i politikken.  Det må bli lettere å ta klimavennlige valg, for næringsliv og folk flest.  Å ta ansvar innen klima og miljø kan ses på som en forsikring, som vil gi trygghet i tida som kommer.