Valgvake på Ibsenhuset i Skien

Felles valgvake i Ibsenhuset Skien fra kl 21:00 -Arrangør NRK.