Demokratisk blindsone

Med dagens politiske meningsmålinger, «Partibarometrene», havner de små partia i kategorien «ANDRE». Hvem er de, spør Endre Løwe.