Ekte demokrati

i tror at respekten både for avgjørelsene, for politikerne og for enkeltindividene som avgjørelser «går ut over», vil øke med den kommunikasjonsformen Direkte Demokrati er, skriver Endre Løwe, Miljøpartiet de grønne i Telemark.