Hva skjer'a?

I avisene pågår det en debatt om klimaendringene er menneskeskapte eller resultat av naturlige svingninger. Det blir et fokus som er irrelevant og hemmer nødvendig handling, skriver Endre Løwe.