Våpenkarusellen

Norges eksport av våpen er tredoblet i løpet av de siste årene.