Nyheter

Deltidsbonden

En bauta i Distrikts-Norge.

Leserbrev fra 2. kandidat til Stortingsvalget Espen Lydersen.

...

Klimadebatten

Kan vi gjøre den mindre konfliktfylt og polariserende?

Leserbrev fra 2. kandidat til Stortingsvalget Espen Lydersen.

...

Bruk hodet, ikke Brevik

Leserbrev mot giftdeponi i Brevik fra 2. kandidat til Stortingsvalget Espen Lydersen.

...

Svak klimamelding

Leserbrev fra 1. kandidat til Stortingsvalget Mona Nicolaysen.

...

Klimalov i brytningstid

Leserbrev fra 1. kandidat til Stortingsvalget Mona Nicolaysen.

...

Uetisk andejakt i Skien

Løvenskiold Fossum har fått tillatelse til å sette ut 8000 tamme ender på ulike vann i Skien. Det er ikke første gang, og Miljødirektoratet har gitt tillatelse f...

Miljøpartiet De Grønne

Ja til reine fjorder i Grenland. Ikke fullt så nøye i Lofoten?

Arbeiderpartiet i Telemark tar ansvar for miljøsaken i vår egen fjord, men er villig til å utsette folk, fisk og fugl i andre fjorder for miljøfare.

...
Miljøpartiet De Grønne

I solidaritetens tegn

Kronikk i anledning 1. mai fra 1. kandidat på stortingslista for MDG i Telemark, Mona Nicolaysen.

...
Miljøpartiet De Grønne

Tar vi vare på barndommen og leken?

Kronikk om Margareth Olins film Barndom og barnehagepedagogikk fra 1. kandidat på stortingslista for MDG i Telemark, Mona Nicolaysen.

...
Miljøpartiet De Grønne

Byutvikling og naturvern

Kronikk om fortetting fra 1. kandidat på stortingslista for MDG i Telemark, Mona Nicolaysen.

...