Nyheter

Deponi for farlig avfall i Brevik og alternative løsninger

Brev til klima- og miljøminister Vidar Helgesen fra Mona Nicolaysen, Rasmus Hansson og Per Espen Stoknes.

...
Rasmus Hansson MDG nei til deponi i Brevik.

De Grønne vil ta vare på Brevik – nei til deponi

Rasmus Hansson sier nei til deponi i Brevik.

...
Mona Nicolaisen 1. kandidat MDG Telemark til Stortingsvalget skriver leserbrev om verdien av å ta vare på tingene man har istedenfor å kjøpe nye.

Svar til Klimavalgalliansen 2017 Grenland

Leserbrev fra 1. kandidat til stortingsvalget Mona Nicolaysen.

...
Mona Nicolaisen 1. kandidat MDG Telemark til Stortingsvalget skriver leserbrev om verdien av å ta vare på tingene man har istedenfor å kjøpe nye.

Ta vare på tinga dine

Leserbrev fra 1. kandidat til Stortingsvalget Mona Nicolaysen.

...
Miljøpartiet De Grønne

Det er på tide å oppgradere kollektivtilbudet i Telemark

Et godt eksempel på at kollektivtilbudet i Telemark har store mangler er det dårlige busstilbudet mellom Kragerø og Grenland.

...

Deltidsbonden

En bauta i Distrikts-Norge.

Leserbrev fra 2. kandidat til Stortingsvalget Espen Lydersen.

...

Klimadebatten

Kan vi gjøre den mindre konfliktfylt og polariserende?

Leserbrev fra 2. kandidat til Stortingsvalget Espen Lydersen.

...