Nyheter

Mona Nicolaisen 1. kandidat MDG Telemark til Stortingsvalget skriver leserbrev om verdien av å ta vare på tingene man har istedenfor å kjøpe nye.

Ta vare på tinga dine

Leserbrev fra 1. kandidat til Stortingsvalget Mona Nicolaysen.

...
Miljøpartiet De Grønne

Det er på tide å oppgradere kollektivtilbudet i Telemark

Et godt eksempel på at kollektivtilbudet i Telemark har store mangler er det dårlige busstilbudet mellom Kragerø og Grenland.

...

Deltidsbonden

En bauta i Distrikts-Norge.

Leserbrev fra 2. kandidat til Stortingsvalget Espen Lydersen.

...

Klimadebatten

Kan vi gjøre den mindre konfliktfylt og polariserende?

Leserbrev fra 2. kandidat til Stortingsvalget Espen Lydersen.

...

Bruk hodet, ikke Brevik

Leserbrev mot giftdeponi i Brevik fra 2. kandidat til Stortingsvalget Espen Lydersen.

...

Svak klimamelding

Leserbrev fra 1. kandidat til Stortingsvalget Mona Nicolaysen.

...

Klimalov i brytningstid

Leserbrev fra 1. kandidat til Stortingsvalget Mona Nicolaysen.

...
Mona Nicolaysen, MDG Telemark, MDG, Stortingsvalg, MDG Skien

Uetisk andejakt i Skien

Løvenskiold Fossum har fått tillatelse til å sette ut 8000 tamme ender på ulike vann i Skien. Det er ikke første gang, og Miljødirektoratet har gitt tillatelse f...

Miljøpartiet De Grønne

Ja til reine fjorder i Grenland. Ikke fullt så nøye i Lofoten?

Arbeiderpartiet i Telemark tar ansvar for miljøsaken i vår egen fjord, men er villig til å utsette folk, fisk og fugl i andre fjorder for miljøfare.

...