Styret i MDG Telemark 2017

februar 23, 2017

Anne Mjelva (62)

Styreleder og kasserer

Anne bor på Osebakken i Porsgrunn med hennes mann og katt. Hun er 62 år og nesten pensjonist.

De siste tretti årene har Anne jobbet som IT-konsulent, med spesiell kompetanse på ERP-systemer for produksjonsbedrifter. Hun er maskiningeniør av utdanning. Hun var i gamle dager aktiv radikaler, og nå også en svært grønn radikaler.

Anne er opptatt økoproduksjon og økologisk mat, og forvaltning av naturressurser. Hun er svært kritisk til at vår felles arv av naturressurser selges til høystbydende, eller forurenses til ubrukelighet. Hun tror på en grønn livsstil og nøkternt forbruk.

Ronald Bruinvis (60)

Kontakt mot fylkestinget

Ron valgte for 20 år siden å bosette seg i Norge og har bakgrunn fra Nederland og Tyskland. Han har vært miljøengasjert i over førti år. I Miljøpartiet De Grønne møtte han for første gang et politisk parti som våger å tenke og snakke radikalt på vegne av alle andre skapninger på kloden. Dette står på ingen måte i motsetning til medmenneskene rundt oss og de som kommer etter oss. Tvert i mot: et ensidig fokus på materielt forbruk sprenger ikke bare klodens tålegrenser, det fører allerede i dag til et prestasjonsjag som ødelegger livskvaliteten vår.

Valget står mellom gull og grønne skoger. Mellom evig pengejag eller biologisk mangfold. Mellom strekkode-regime eller det gode liv.

Ron er miljøets stemme på Telemarks Fylkestinget.

Elin Katrine Nilssen (38)

Sekretær

Elin bor i Skien sammen med sin mann og deres sønn på 9 år. Elin er utdannet landskapsarkitekt fra Ås, og jobber i et konsulentfirma med oppdrag fra offentlige aktører hovedsakelig innenfor samferdsel. Universell utforming, bedre tilrettelegging for myke trafikanter, gang- og sykkelplanlegging og turveger er noen av de temaene som hun jobber med til daglig. Interessen for disse temaene gjør henne til en aktiv forkjemper for økt gange, sykkel og kollektiv i hverdagen til folk flest, for å oppnå et bærekraftig samfunn med økt livskvalitet og bedre folkehelse.

Elin er vokst opp på et økologisk gårdsbruk og interessen for mattrygghet sitter derfor i ryggraden. Hun er også opptatt av gjenbruk, gjenvinning og et lavere forbruk.

Engasjementet i Miljøpartiet de grønne er ganske ferskt, men et brennende engasjement for klima og miljø har vært der hele livet.

Marius Schulze (33)

Sosiale medier og nettside

Marius Schulze kommer fra Skåtøy i Kragerø kommune. Han har studert journalistikk ved Høgskolen i Oslo, litteraturvitenskap ved Universitetet i Oslo og filmmanus ved Den Norske Filmskolen på Lillehammer.

Marius ble engasjert i Miljøpartiet De Grønne da Kragerø MDG ble startet i 2012. Siden har Marius vært aktiv for Kragerø MDG som blant annet sekretær, styremedlem og vara i kommunestyret. Marius jobber for at det norske samfunnet, i tråd med resten av verden, skal omstille seg til å bli et mer solidarisk og naturvennlig samfunn under Miljøpartiet De Grønnes innflytelse.

Utenom MDG jobber Marius på Tokestua kultursal og kino i Drangedal. Han jobber også som vikar ved Kragerø biograf, og som midlertidig ansatt i enhet for kultur, Kragerø kommune.

Lisa Velouria Skinnarland (17)

Grønn Ungdom Telemark

Lisa er fra Oslo, og har bodd i Skien de siste 10 årene. Hun går på dramalinjen ved Skien videregående skole. Lisa har vært aktiv i MDG siden valgkampen 2011, men 2015 var det året hun satt seg skikkelig inn, og ble med i Grønn Ungdom sitt fylkesstyre i Telemark. Hun ble valgt inn i Grønn Ungdom sitt landsstyre høsten 2015, og sitter der fortsatt. Høsten 2016 var da hun ble valgt som leder i Grønn Ungdom Telemark. De sakene hun brenner mest for er miljø, ruspolitikk, skole og likestillingskampen. 2017 er første året hennes med i MDG Telemarks styre og hun ser frem til en fantastisk valgkamp med MDG Telemark.

Per Johan Nordvik (58)

Vara

Per Johan er opprinnelig nordlending, men har bodd i Bø i over 30 år. Han har tidligere jobbet som landpostbud, deretter som daglig leder på Kroa i Bø og jobber nå som kinomaskinist på Bø kino og som kirkegårdsarbeider på Bø Kyrkje.

Per Johan er opptatt av landbrukspolitikk, matsikkerhet, arealforvaltning, forbrukspolitikk, omlegging til mer miljøvennlig transport og et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse.

Han ser på MDG som det eneste partiet som tar utfordringene vi står overfor seriøst og på alvor.

Peder Thysted (52)

Vara.

Peder er 52 år gammel og bosatt i Langesund. Han er utdannet maskiningeniør og jobber med utvikling, produksjon og salg av store batterisystemer til kunder i maritim sektor. Han er opptatt av, og godt kjent med, industriutvikling og det offentlige virkemiddelapparatet.

På fritiden har Peder fullt opp med tre barn som alle driver idrett. Innimellom prøver han å få syklet noen tur-ritt på mosjonistnivå. Han sykler på jobben så ofte det lar seg gjøre og promoterer gjerne tiltak som stimulerer til økning i bruk av sykkel som alternativ til bilkjøring. Peder har ikke tidligere vært politisk aktiv, men mener at i MDG har han funnet en politisk bevegelse det er verdt å engasjere seg for!