Styret i MDG Telemark 2016

mars 3, 2016

Lena Solli Sal (33)

Leder MDG Telemark

Lena Solli Sal er 34 år, opprinnelig fra Porsgrunn men bor i Seljord. Hun er utdannet sivilingeniør i kjemi- og bioteknologi fra NTNU, og har jobbet over syv år i vannbransjen med rensing av drikkevann og avløpsvann. Hun jobber til daglig for konsulentselskapet Sweco som rådgiver innen vannbehandling.

Fritiden bruker hun på naturopplevelser, å debattere ulike temaer på nett, nyte stillheten og tilbringe tid med venner og familie. Miljøvern er noe som har engasjert henne hele livet, og hun meldte seg inn i MDG for å bidra til å få omverdenen til å innse at vi er på vei i helt feil retning om vi fokuserer videre på økonomisk vekst (gjennom økt forbruk osv.) og ved å fortsette og satse på fossile energikilder.

Lena er blant annet opptatt av menneskerettigheter, arbeid mot ekstremisme, livskvalitet/lykke,  vitenskap og teknologi.

Peder Thysted (52)

Nestleder/sekretær MDG Telemark

Peder er 52 år gammel og bosatt i Langesund. Han er utdannet maskiningeniør og jobber med utvikling, produksjon og salg av store batterisystemer til kunder i maritim sektor. Han er opptatt av, og godt kjent med, industriutvikling og det offentlige virkemiddelapparatet. På fritiden har Peder fullt opp med tre barn som alle driver idrett. Innimellom prøver han å få syklet noen tur-ritt på mosjonistnivå. Han sykler på jobben så ofte det lar seg gjøre og promoterer gjerne tiltak som stimulerer til økning i bruk av sykkel som alternativ til bilkjøring. Peder har ikke tidligere vært politisk aktiv, men mener at i MDG har han funnet en politisk bevegelse det er verdt å engasjere seg for!

Anette Kamfjord (60)

Styremedlem

Anette er utdannet pedagog og har arbeidet med mye forskjellig, men mest med små og store mennesker i forskjellige livssituasjoner og utfordringer i 40 år. Hun har siden ungdommen sett på naturen som en manifestering av det gudsbegrepet jeg ble presentert for i oppveksten. «Alt henger sammen med alt» fordrer en holistisk forståelse av tilværelsen. Derfor ble hun politisk aktiv gjennom MDG. Før det fant hun ikke sin plass.

Gunn Marit Christenson

Styremedlem

Gunn Marit er opptatt av hvordan vi kan få til en utvikling av (lokal)samfunn som er attraktive og bærekraftige over tid. Hun er opptatt av de strategiske sammenhengene mellom økonomi, natur og kultur, og har et spesielt fokus på helhetlig samfunnsplanlegging. Hun har lenge jobbet med kunst og kultur i landskapet (by som bygd), og de siste årene har hun latt seg inspirere av økologisk økonomi og permakulturdesign. Til daglig er Gunn Marit rådgiver i Feste landskapsarkitekter og jobber med en rekke flotte stedsutviklingsprosjekter, som er tverrfaglige og med fokus på bærekraft. Hun bor på Osebakken i Porsgrunn, men kommer fra Edland i Vinje. Gunn Marit kjenner Telemark godt og har arbeidet med ulike utviklingsprosjekt i store deler av fylket vårt. Hun har en master i ledelse, økonomi og markedsføring fra BI, en MBA i økologisk økonomi fra Nord Universitet, og mellomfag i sosialantropologi og historie.

Gunn Marit har vært medlem av MDG siden 2012, og ble valgt inn i styret for MDG Telemark og som representant for Telemark i landsstyret for 2016. Utover helhetlig og bærekraftig samfunnsplanlegging er hun spesielt opptatt av utvikling av lokal økonomi og grønn næringsutvikling, rein matproduksjon og selvforsyning, og sist men ikke minst fokus på livskvalitet som grunnprinsipp for samfunnsutvikling.


Kim Grønnemose
Jacobsen (50)

Styremedlem

Kim er utdannet adjunkt og har jobbet i barneskolen i snart 20 år. Han er født og oppvokst i Danmark og kom til Norge for 19 år siden. Store deler av fritiden hans har stått i sportens tegn. Han har i nesten 30 år vært elitehåndballspiller og har spilt i danske norske og spanske klubber og på det danske landslag.

Kim har helt siden ungdomstiden vært interessert i politiske og samfunnsmessige spørsmål generelt, og miljøspørsmål spesielt. Han har i mange år støttet ulike miljøorganisasjoner og meldte seg inn i MDG i 2014. Han er bekymret for (sine) barns fremtid med farlige klimaendringer og et stigende økologisk press på naturen fra en global befolkning som nærmer seg 10 milliarder, krydret med en stigende økonomisk ulikhet. Problemene har til nå stort sett blitt besvart med business as usual som ikke avhjelper de økonomiske og økologiske problemene men tvert imot forverre dem.  Kim er medlem av MDG fordi partiet er en politisk motkultur som jeg tror kan løse mange av de alvorlige strukturelle problemene vi ser i dagens (globale) samfunn, og som i fremtiden vil være med på å skape et humant samfunn i balanse med naturen.

Politiske interesseområder:

Økologisk økonomi, nye velferdsordninger (borgerlønn), klima- og miljøvennlig – teknologi, samferdsel, boformer, energisystemer og forbruk.

Jan-Roar Kristiansen (47)

Styremedlem

Jan-Roar

Jan-Roar er utdannet kokk, og har en Bachelor med hovedvekt på økologi fra Høgskolen i Telemark.

De siste 15 årene har han jobbet som miljøterapeut med barn og unge voksne. Først 10 år i barnevernet, og nå i rusrehabilitering. Han har vært aktiv i FAU i en periode, og har tidligere vært tillitsvalgt og verneombud i et større firma.

På fritiden er han opptatt av familie, fiske og friluftsliv.

Jan-Roar var for noen år siden på en 4 ukers telttur med gode venner i Børgefjell. Der levde de ute i nærhet med naturen. Det er noe alle skulle opplevd!

Jan-Roar velger MDG fordi det blir så bra når vi forstår at vi er en del av naturen.

Sigmund Solis Røland (24)

Styremedlem

Sigmund kommer fra, og bor for tiden i Skien. Han er utdannet oppfinner fra Høgskolen i Gjøvik, og jobber som miljøterapautassistent. De siste årene har Sigmund jobbet som lærer, og han har tidligere også drevet mye med organisasjonsarbeid hvor han blant annet har engasjert seg innen studentpolitikk.

Sigmund meldte seg inn i MDG i 2014, men han har igjennom hele oppveksten og de siste årene hatt en generell interesse for klima- og miljøpolitikk. Han valgte å engasjere seg mer aktivt i håp om å kunne bidra litt mer til lokalsamfunnet. Sigmund er meget opptatt av grønn næringsutvikling, selvforsyning, og utbedring av kollektivtrafikk og veinett. Som styremedlem i MDG Telemark har han blant annet ansvar for drift av nettsiden.

På fritiden er Sigmund glad i å være ute i naturen, drive med diverse former for trening, og bruke tid på familie.

Anne Mjelva (62)

Kasserer/styremedlem

Anne

Anne bor på Osebakken i Porsgrunn med hennes mann og katt. Hun er 62 år og nesten pensjonist.

De siste tretti årene har Anne jobbet som IT-konsulent, med spesiell kompetanse på ERP-systemer for produksjonsbedrifter. Hun er maskiningeniør av utdanning. Hun var i gamle dager aktiv radikaler, og nå også en svært grønn radikaler.

Anne er opptatt økoproduksjon og økologisk mat, og forvaltning av naturressurser. Hun er svært kritisk til at vår felles arv av naturressurser selges til høystbydende, eller forurenses til ubrukelighet.
Hun tror på en grønn livsstil og nøkternt forbruk.

uten navn