Ansvarsfraskrivelse rammer Langesund

Nå er det på tide at vi slår ring om kysten vår. Sårbare områder må vernes mot trafikk som kan forårsake oljeutslipp av en slik størrelse som Full City forårsaket, skriver Hanna E. Marcussen.