Vest-Telemark MDG

Vest-Telemark MDG er et regionlag som dekker alle kommunene i Vest-Telemark.

Vi er representert i kommunestyret i én av kommunene, Tokke, hvor Benedikte Nes er fast representant.

Mer informasjon om oss får du på vår Facebookside: https://www.facebook.com/MDGVestTelemark/