Nyheter

Kategori: Leserbrev

Rasmus Hansson MDG nei til deponi i Brevik.

De Grønne vil ta vare på Brevik – nei til deponi

Rasmus Hansson sier nei til deponi i Brevik.

...
Mona Nicolaisen 1. kandidat MDG Telemark til Stortingsvalget skriver leserbrev om verdien av å ta vare på tingene man har istedenfor å kjøpe nye.

Svar til Klimavalgalliansen 2017 Grenland

Leserbrev fra 1. kandidat til stortingsvalget Mona Nicolaysen.

...
Mona Nicolaisen 1. kandidat MDG Telemark til Stortingsvalget skriver leserbrev om verdien av å ta vare på tingene man har istedenfor å kjøpe nye.

Ta vare på tinga dine

Leserbrev fra 1. kandidat til Stortingsvalget Mona Nicolaysen.

...

Deltidsbonden

En bauta i Distrikts-Norge.

Leserbrev fra 2. kandidat til Stortingsvalget Espen Lydersen.

...

Klimadebatten

Kan vi gjøre den mindre konfliktfylt og polariserende?

Leserbrev fra 2. kandidat til Stortingsvalget Espen Lydersen.

...

Bruk hodet, ikke Brevik

Leserbrev mot giftdeponi i Brevik fra 2. kandidat til Stortingsvalget Espen Lydersen.

...

Svak klimamelding

Leserbrev fra 1. kandidat til Stortingsvalget Mona Nicolaysen.

...

Klimalov i brytningstid

Leserbrev fra 1. kandidat til Stortingsvalget Mona Nicolaysen.

...
Mona Nicolaysen, MDG Telemark, MDG, Stortingsvalg, MDG Skien

Uetisk andejakt i Skien

Løvenskiold Fossum har fått tillatelse til å sette ut 8000 tamme ender på ulike vann i Skien. Det er ikke første gang, og Miljødirektoratet har gitt tillatelse f...

Miljøpartiet De Grønne

Ja til reine fjorder i Grenland. Ikke fullt så nøye i Lofoten?

Arbeiderpartiet i Telemark tar ansvar for miljøsaken i vår egen fjord, men er villig til å utsette folk, fisk og fugl i andre fjorder for miljøfare.

...